Danh Ngôn

Trong một xã hội ngục tù, văn học tự do chỉ có thể hiện hữu để tố cáo và nuôi hi vọng.

In an incarcerated society, free literature can exist only as denunciation and hope.

Eduardo Galeano (1940-2015). “In Defense of the Word” (7) tr. Bobbye S. Ortiz, Days and Nights of Love and War, 1977, tr. Judith Brister, 1983

Văn học suy tàn chỉ vì con người càng ngày càng trở nên thối nát.

Literature decays only as men become more and more corrupt.

Goethe (1749-1832). The Maxims and Reflections of Goethe, 466, tr. T. Bailey Saunders, 1892

Văn học chịu số phận bi đát nếu tự do tư tưởng biến mất.

Literature is doomed if liberty of thought perishes.

George Orwell (1903-1950). “The Prevention of Literature,” January 1946, The Collected Essays, Journalism, and Letters of George Orwell, vol. 4, ed. Sonia Orwell and Ian Angus, 1968

Trong ý nghĩa toàn diện nhất, văn học là tự truyện của nhân loại.

Literature in its most comprehensive sense is the autobiography of humanity.

Bernard Beranson (1865-1959). Notebook, 11 December 1892. Trong cuốn The Bernard Beranson Treasury, ed. Hanna Kiel, 1962

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Lời ai điếu cho một ngày tháng 5

FB Đỗ Trọng Khơi

Khi một cơ chế vận hành nhà nước mắc lỗi, thậm chí hư hỏng, thì người tham gia vận hành dù là ai, ở bộ phận nào, vị trí điều hành nào cũng dễ phạm lỗi, gây tai nạn. Bởi vậy, mỗi khi qua một ngày, một kỳ vận hành ai đó "thoát lỗi" thì có thể xem như vô

cùng may mắn, điều mà quen gọi là "hạ cánh an toàn", vợ con, họ hàng có thể giết gà ăn mừng.

Ai không may bị tóm, cẩu đầu trảm thì phải ráng chịu. Trường hợp này không thể coi là "không gặp may", mà phải gọi là tất yếu, "không thể tránh", có thế mới có câu "lỗi hệ thống" chứ.

Nói hình ảnh: Một cơ chế quản lý nhà nước không hợp lý, cơ chế tạo ra tham nhũng, thì nó chả khác gì CỖ MÁY XAY THỊT QUAN. Biết thế, các bạn, ai muốn tham gia điều hành cỗ máy này, nghĩa là làm quan, thì xin nộp đơn ngay nhé. Phen này chắc rộng chỗ

hơn chút chăng???

https://www.facebook.com/son.thanh.549668/posts/667488083457295