Danh Ngôn

Trong giáo dục không có gì kinh hoàng bằng mức độ dốt nát mà nó tích lũy lâu dài dưới dạng những kiến thức xơ cứng.

Nothing in education is so astonishing as the amount of ignorance it accumulates in the form of inert facts.

Henry Adams (1838-1913). The Education of Henry Adams, 25, 1907

Một chút học vấn ít ỏi, thật ra, có thể là một điều nguy hiểm, nhưng thiếu học vấn [giáo dục] là một đại họa cho bất cứ một dân tộc nào.

A little learning, indeed, may be a dangerous thing, but the want of learning is a calamity to any people.

Frederick Douglass, diễn văn đọc ở lễ ra trường tại Trường Trung học Da màu, Baltimore, Maryland, 22 tháng Sáu 1894

Người tự do không thể làm một người dốt nát lâu dài. (The free man cannot be long an ignorant man.

William McKinley, diễn văn đọc tại Pittsburgh, Pennsylvania, 3 tháng Mười Một 1897

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Lời ai điếu cho một ngày tháng 5

FB Đỗ Trọng Khơi

Khi một cơ chế vận hành nhà nước mắc lỗi, thậm chí hư hỏng, thì người tham gia vận hành dù là ai, ở bộ phận nào, vị trí điều hành nào cũng dễ phạm lỗi, gây tai nạn. Bởi vậy, mỗi khi qua một ngày, một kỳ vận hành ai đó "thoát lỗi" thì có thể xem như vô

cùng may mắn, điều mà quen gọi là "hạ cánh an toàn", vợ con, họ hàng có thể giết gà ăn mừng.

Ai không may bị tóm, cẩu đầu trảm thì phải ráng chịu. Trường hợp này không thể coi là "không gặp may", mà phải gọi là tất yếu, "không thể tránh", có thế mới có câu "lỗi hệ thống" chứ.

Nói hình ảnh: Một cơ chế quản lý nhà nước không hợp lý, cơ chế tạo ra tham nhũng, thì nó chả khác gì CỖ MÁY XAY THỊT QUAN. Biết thế, các bạn, ai muốn tham gia điều hành cỗ máy này, nghĩa là làm quan, thì xin nộp đơn ngay nhé. Phen này chắc rộng chỗ

hơn chút chăng???

https://www.facebook.com/son.thanh.549668/posts/667488083457295