Danh Ngôn

Chúng tôi bảo họ hãy để chúng tôi yên, và hãy tránh xa chúng tôi, nhưng họ cứ đuổi theo chặn đường chúng tôi, rồi họ cuộn tròn gọn lỏn giữa chúng tôi như con rắn. Họ đầu độc chúng tôi bằng sự giao tiếp của họ.

We told them to let us alone, and keep away from us; but they followed on, and beset our paths, and they coiled themselves among us, like the snake. They poisoned us by their touch.

Black Hawk (1767-1838). Tộc trưởng Da đỏ. Diễn văn đọc tại Prairie du Chien (Wisconsin), tháng Tám 1835

Nếu sự quan phòng của Thượng Đế là chúng ta phải tiêu diệt bọn man dã này để dành đất cho người canh tác, thì không phải là không thể chọn rượu cồn làm phương tiện. Rượu cồn đã tiêu diệt tất cả mọi bộ tộc Da đỏ trước đây từng cư ngụ trên vùng duyên hải.

If it be the design of Providence to extirpate these savages in order to make room for cultivators of the earth, it seems not improbable that rum may be the appointed means. It has already annihilated all the tribes who formerly inhabited the seacoast.

Benjamin Franklin (1706-1790). 1788, Autobiography, 1798

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Lời ai điếu cho một ngày tháng 5

FB Đỗ Trọng Khơi

Khi một cơ chế vận hành nhà nước mắc lỗi, thậm chí hư hỏng, thì người tham gia vận hành dù là ai, ở bộ phận nào, vị trí điều hành nào cũng dễ phạm lỗi, gây tai nạn. Bởi vậy, mỗi khi qua một ngày, một kỳ vận hành ai đó "thoát lỗi" thì có thể xem như vô

cùng may mắn, điều mà quen gọi là "hạ cánh an toàn", vợ con, họ hàng có thể giết gà ăn mừng.

Ai không may bị tóm, cẩu đầu trảm thì phải ráng chịu. Trường hợp này không thể coi là "không gặp may", mà phải gọi là tất yếu, "không thể tránh", có thế mới có câu "lỗi hệ thống" chứ.

Nói hình ảnh: Một cơ chế quản lý nhà nước không hợp lý, cơ chế tạo ra tham nhũng, thì nó chả khác gì CỖ MÁY XAY THỊT QUAN. Biết thế, các bạn, ai muốn tham gia điều hành cỗ máy này, nghĩa là làm quan, thì xin nộp đơn ngay nhé. Phen này chắc rộng chỗ

hơn chút chăng???

https://www.facebook.com/son.thanh.549668/posts/667488083457295