Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Đơn khiếu nại của ngư dân Hà Tĩnh

Tôi và nhiều luật sư đã nhận nhiệm vụ giúp những ngư dân thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh khiếu nại Bộ Tài nguyên và Môi trường, yêu cầu Bộ này huỷ bỏ Giấy phép đã cấp cho Formosa Hà Tĩnh xả nước thải ra khu vực biển của thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh. Chúng tôi rất mong các nhà báo và bạn FB ủng hộ ngư dân và chúng tôi trong vụ khiếu nại này, mong các bạn đưa tin, chia sẻ, yêu cầu Bộ TN và MT nhanh chóng giải quyết khiếu nại chính đáng này của ngư dân.

Trần Vũ Hải

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 24 tháng 6 năm 2016

ĐƠN KHIẾU NẠI
đối với Quyết định số 3215/GP-BTNMT của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường do Thứ trưởng Nguyễn Thái Lai thay mặt ký ngày 11 tháng 12 năm 2015 về việc cấp Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước cho dự án của Công ty TNHH Gang thép Hưng Nghiệp Formosa Hà Tĩnh (viết tắt Công ty Formosa).

Kính gửi: Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường

Chúng tôi, những người ký tên dưới đây, qua phương tiện thông tin đại chúng sau khi có sự cố cá chết hàng loạt từ huyện Kỳ Anh lan sang các tỉnh miền Trung khác (sau 18/4/2016) được biết Bộ Tài nguyên và Môi trường đã cấp Giấy phép xả nước thải (kèm theo Quyết định đã nêu trên) cho công ty Formosa ( chúng tôi xin gửi bản chụp lấy trên internet kèm theo). Theo giấy phép này, Formosa được xả thải hàng ngày 45000 m3 nước vào biển của khu vực chúng tôi, những ngư dân của phường Kỳ Phương và xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh đánh cá. Trước thời điểm cá chết hàng loạt, chúng tôi đánh cá bình thường tại khu vực biển giáp thị xã Kỳ Anh. Tuy nhiên khoảng tháng 3, đầu tháng 4 năm 2016, chúng tôi thấy khu vực biển đang đánh cá có biểu hiện nước bị gây ô nhiễm, sau đó có người phát hiện có ống nước xả thải ra biển và đã báo bộ đội biên phòng nhưng chưa thấy giải quyết.

Sau khi biết Bộ TN và MT đã cấp giấy phép xả thải cho công ty Formosa, chúng tôi tìm hiểu pháp luật, được biết theo Luật Tài nguyên nước và Nghị định 201/2013 NĐ-CP của Chính phủ, lẽ ra trước khi cấp phép xả nước thải cho công ty này, những người có thể bị ảnh hưởng như chúng tôi phải được tham vấn cộng đồng và sau khi cấp phép cho Formosa được cung cấp thông tin. Nhưng thực tế chúng tôi hoàn toàn không biết việc Formosa xin cấp phép xả nước thải ra khu vực biển chúng tôi đang đánh cá và sau đó cũng không có ai cung cấp thông tin cho chúng tôi về giấy phép.

Ngoài ra chúng tôi được biết (theo lời ông Bộ trưởng Bộ TN và MT và thông tin trên báo chí), Công ty Formosa đã đặt cửa xả trái Luật bảo vệ môi trường và sai so với Báo cáo tác động môi trường đã được chính Bộ TN và Môi trường phê duyệt cho Dự án của công ty này.

Như vậy việc cấp giấy phép nước xả thải sai quy định của pháp luật (không tham vấn cộng đồng ngư dân bị ảnh hưởng) và trái Báo cáo Tác động môi trường được phê duyệt, gây ảnh hưởng trực tiếp đến việc đánh cá của chúng tôi. Thực tế, hiện chúng tôi không thể đánh cá ở khu vực này, việc làm, thu nhập và cuộc sống bị ảnh hưởng rất nghiêm trọng.

Vì những lý do trên, chúng tôi làm đơn khiếu nại này, yêu cầu Bộ TN và MT huỷ bỏ Giấy phép xả nước thải nêu trên đã cấp cho công ty Formosa.

Chúng tôi cử các ông, bà có tên sau đại diện cho chúng tôi trong việc khiếu nại này :........
.......
Ngoài ra chúng tôi uỷ quyền cho luật sư Trần Vũ Hải, luật sư Ngô Anh Tuấn và các luật sư khác do luật sư Trần Vũ Hải (văn phòng tại 28 Nam đồng, Đống đa, Hà nội) chỉ định để bổ sung ý kiến, yêu cầu, trình bày và làm việc với các cơ quan chức năng, tổ chức, cá nhân liên quan và quan tâm đến khiếu nại này, kể cả với các cơ quan báo chí, truyền thông...

Chúng tôi đề nghị ông Bộ trưởng Bộ TN và MT trực tiếp và nhanh chóng giải quyết đơn khiếu nại này theo quy định pháp luật.

Đơn khiếu nại này được lập thành ba bản gốc, 1 bản gửi theo đường bưu điện bảo đảm đến Bộ TN và MT (10 Tôn Thất Thuyết, quận Nam Từ Liêm, Hà nội) , 1 bản nộp trực tiếp tại Bộ này và 1 để luật sư Trần Vũ Hải lưu giữ và sử dụng khi cần thiết.

Xin chân thành cảm ơn!

NHỮNG NGƯỜI KHIẾU NẠI KÝ TÊN

(Ký và ghi rõ họ tên, năm sinh, địa chỉ, phường....)

Nguồn: FB Trần Vũ Hải