Danh Ngôn

Sẽ có một cuộc chạy đua giữa quần chúng tự học và quần chúng tự hủy.

There is going to be a race between mass self-education and mass self-destruction.

Nhà sử học Arnold J. Toynbee (1889-1975). “Conditions of Survival,” Saturday Review, 29 tháng Tám 1964.

Mục đích của toàn bộ giáo dục là, hoặc phải là, dạy cho người ta biết tự giáo dục chính mình.

The aim of all education is, or should be, to teach people to educate themselves.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). Surviving the Future, 5, 1971

Giáo dục bán thời gian suốt đời người là đường lối chắc chắn nhất để nâng cao trình độ tri thức và đạo đức của quần chúng.

Lifelong part-time education is the surest way of raising the intellectual and moral level of the masses.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). The Toynbee-Ikeda Dialogue: Man Himself Must Choose, 3, 1976

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Lại viết về đất nước

(Rút từ facebook của Thái Kế Toại)

Lê Hoài Nguyên

 

Cái tên đất nước hôm nay
Như lằn roi bỏng rát
Trên da thịt của mình.

Cái tên đất nước hôm nay
Như lằn roi bỏng rát

Vì những người lính không đáng chết
Vi những cánh rừng không đáng chết
Vì những dòng sông không đáng chết
Những người dân vô tội không đáng chết
Biển Đông không đáng chết

Những Nhà thơ thân thiết của tôi ơi
Những vần thơ cháy bỏng
Năm mươi năm về trước
Sao giờ anh im tiếng.

Sao giờ các anh im lặng?

Cái tên đất nước hôm nay
Như lằn roi bỏng rát.

Như lằn roi bỏng rát

Như lằn roi bỏng rát.
Trên da thịt con tôi
Trên da thịt em tôi

Trên da thịt mọi người.

21- 6- 2016