Danh Ngôn

Nhưng con người, ôi con người kiêu căng,

Khoác một chút quyền uy ngắn ngủi,

Chẳng biết chi về một điều chắc chắn — sự mong manh của linh hồn mình — mà như một con khỉ hung hăng,

Chơi những trò kỳ khôi trước cảnh trời cao

Khiến các thiên thần phải sa nước mắt.

(But man, proud man,

Drest in a little brief authority,

Most ignorant of what he’s most assured of,

His glassy essence, like an angry ape,

Plays such fantastic tricks before high heaven

As make the angels weep.)

William Shakespeare (1564-1616). “Measure For Measure,” Act 2, scene 2, 114–123

Mọi thứ quyền uy đều làm hạ phẩm giá con người. Nó hạ phẩm giá những người sử dụng quyền uy và hạ phẩm giá những người bị đặt dưới quyền uy.

(All authority is quite degrading. It degrades those who exercise it, and it degrades those over whom it is exercised.)

Oscar Wilde (1854-1900). “The Soul of Man Under Socialism,” Fortnightly Review (British journal), February 1891

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chúng tôi xin lỗi

Thận Nhiên

image

chúng tôi ngàn lần xin lỗi

đã gởi giấy mời anh lên làm việc

đã còng tay anh khi chưa có lệnh bắt

đã không bắt quả tang anh phạm pháp

đã sai sót trong hành chính

đã chưa làm rõ được nguyên nhân

nguyên nhân của các vết thương chí tử

trên anh

bây giờ, chúng tôi vô cùng hối tiếc

vì không thể gọi cái còn lại

của anh

là thân thể

là cơ thể

là thân mình

là thân hình

là thân xác...

tuy vẫn gồm có đầu, mình và tứ chi

mà đành phải gọi cho đúng tình trạng của nó: thi thể

hay chính xác và gợi hình hơn:

tử thi

chúng tôi vô cùng ân hận

xin hãy quên đi mà siêu thoát

đừng ngoái nhìn lại

chuyện đã rồi

đừng đầu thai lại làm người

trên đất nước này

hãy để chúng tôi phủ mặt lại