Danh Ngôn

“The insecure leader interprets critical thinking as criticism”

Nhà lãnh đạo không vững vàng sẽ diễn giải tư duy phản biện thành sự phê phán

-Andy Stanley (1958-), mục sư người Mỹ, người sáng lập North Point Community Church (Hội Thánh Cộng đồng North Point), Atlanta.


“When we blindly adopt a religion, a political system, a literary dogma, we become automatons.”

Khi chúng ta mù quáng chấp nhận một tôn giáo, một hệ thống chính trị, một giáo điều văn học, chúng ta trở thành những người máy tự động

― Anaïs Nin (1903-1977), nhà văn Mỹ gốc Cuba - Pháp. The Diary of Anaïs Nin, Vol. 4: 1944-1947 (1972)


“Believe what you like, but don't believe everything you read without questioning it.”

Hãy tin những gì bạn thích, nhưng đừng tin mọi điều bạn đọc mà không nghi ngờ gì.
― Pauline Baynes (1922-2008), họa sĩ vẽ tranh minh họa người Anh.
Questionable Creatures: A Bestiary (2006)

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Chúng tôi xin lỗi

Thận Nhiên

image

chúng tôi ngàn lần xin lỗi

đã gởi giấy mời anh lên làm việc

đã còng tay anh khi chưa có lệnh bắt

đã không bắt quả tang anh phạm pháp

đã sai sót trong hành chính

đã chưa làm rõ được nguyên nhân

nguyên nhân của các vết thương chí tử

trên anh

bây giờ, chúng tôi vô cùng hối tiếc

vì không thể gọi cái còn lại

của anh

là thân thể

là cơ thể

là thân mình

là thân hình

là thân xác...

tuy vẫn gồm có đầu, mình và tứ chi

mà đành phải gọi cho đúng tình trạng của nó: thi thể

hay chính xác và gợi hình hơn:

tử thi

chúng tôi vô cùng ân hận

xin hãy quên đi mà siêu thoát

đừng ngoái nhìn lại

chuyện đã rồi

đừng đầu thai lại làm người

trên đất nước này

hãy để chúng tôi phủ mặt lại