Danh Ngôn

Người ta đã không bao giờ viết hay vẽ, điêu khắc, tạo mô hình, xây dựng, phát minh, nếu không phải để ra khỏi cảnh đời địa ngục.

No one has ever written or painted, sculpted, modelled, built, invented, except to get out of hell.

Antonin Artaud (1896-1948). “Van Gogh: The Man Suicided by Society,” 1947, Antonin Artaud Anthology, ed. Jack Hirschman, 1965

Cuộc phấn đấu của nhà nghệ sĩ nhằm vượt lên trên nỗi đau của chính mình có thể trở thành hạt mầm cho niềm hi vọng của nhiều người khác, biến đổi một hành trình cá nhân thành một viễn kiến cho tất cả chúng ta.

The artist’s struggle to transcend his pain can become the seed for many others’ hope, transforming an personal journey into a vision for us all.

Diane Cole. After Great Pain: A New Life Emerges, 7, 1992

Nghệ thuật thu hút chúng ta chỉ vì những gì nó tiết lộ vốn nằm trong bản ngã bí ẩn nhất của chúng ta.

Art attracts us only by what it reveals of our most secret self.

Jean Luc Godard (1930-). “What is Cinema?” Godard on Godard: Critical Writings, ed. Jean Narboni and Tom Milne, 1972

Danh hiệu người nghệ sĩ có ý nghĩa này: đấy là một người cảm thụ nhiều hơn người đồng loại và ghi lại nhiều hơn những điều anh ta đã chứng kiến.

That is what the title of artist means: one who perceives more than his fellows, and who records more than he has seen.

Edward G. Craig. “On the Art of the Theatre,” 1905

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

SEMINAR: TƯ TƯỞNG TRIẾT HỌC GIÁ TRỊ CỦA F. NIETZSCHE TRONG TÁC PHẨM “BÊN KIA THIỆN ÁC”

14:00, thứ Sáu, ngày 20/01/ 2017, Hội trường tầng 3, Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam (VUSTA),  53 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Đơn vị tổ chức: NXB Tri Thức

Chủ trì: GS Chu Hảo

Diễn giả: Phạm Văn Chung, giảng viên Khoa Triết học,  Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội  

Giới thiệu:

          F. Nietzsche – nhà triết học, nhà tư tưởng, nhà văn Đức hiện đại (1844-1900) nổi tiếng với tư tưởng về ý chí quyền lực. Nhà bình chú hay nhất của Pháp về Nietzsche, Charles Andler đã đưa Nietzsche lên hàng triết gia nổi tiếng nhất của chúng ta ngày nay khi ông viết: “Nietzsche đã chứng tỏ, cùng với (chỉ cùng với) Henn Bergson, một hệ thống triết học có thể có của thời đại chúng ta” (Theo F. Challaye, Nietzsche – Cuộc đời và triết lý (Dịch giả Mạnh Tường) trên Việt Nam thư quán). Có lẽ vì thế mà “gần như mỗi tháng đều xuất hiện một hay vài ba sách vở của các học giả về Nietzsche, đặc biệt trong thế giới Anh ngữ. Việc viết sách về Nietzsche đã trở nên một kỹ nghệ thương mại” (Theo Nguyễn Thanh Giản, Tổng quan: triết lý của Nietzsche (Diễn đàn. Org/lasan – Vietnam / Kỷ yếu 02-03). Có thể nói, tiếng vang lớn và ảnh hưởng sâu rộng của Nietzsche không đơn giản do tầm bao quát rộng lớn các vấn đề của ông, mà căn bản ở chỗ trong ông, trong các tác phẩm của ông chứa đựng, biểu hiện nội dung tư tưởng lớn lao, phong cách, ngôn ngữ đặc sắc và cả con tim đầy nhiệt huyết và thấm đẫm khát vọng nhằm hướng đến một đời sống mới của kiếp người – đời sống bên kia thiện ác mà nhà triết học là kẻ phải đi hàng đầu trong việc minh định đời sống ấy.

        Bên kia thiện ác là một trong những tác nổi tiếng thể hiện tập trung những tư tưởng của Nietzsche liên quan đến nhiều lĩnh vực, trong đó nội dung xuyên suốt tác phẩm này là mối liên hệ chặt chẽ giữa tư tưởng triết học giá trị và tư tưởng về ý chí quyền lực vốn tạo nên tính đặc sắc của tư tưởng Nietzsche nói chung trong tác phẩm này. Ở đây chúng ta tập trung tìm hiểu Tư tưởng triết học giá trị của F. Nietzsche trong tác phẩm Bên kia thiện ác. Trong bối cảnh xã hội hiện nay rất cầnnghiên cứu sâu sắc hơn tư tưởng triết học của Nietzsche về giá trị. Bởi vì, nhận thức về giá trị, nhất là nhận thức triết học về giá trị không chỉ có ý nghĩa đối với sự nghiệp giáo dục-khai sáng, mà còn đối với hoạt động, phát triển xã hội nói chung. Thiếu nhận thức triết học về giá trị sẽ khó khăn cho việc tạo dựng hệ thống giá trị xã hội, do đó cho định hướng, tổ chức hoạt động của cá nhân, cộng đồng.

         Bài trình bày có ba mục chính: 1) Giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp của Nietzsche và tác phẩm Bên kia thiện ác; 2) Tư tưởng triết học giá trị của Nietzche; 3) Những hạn chế, ý nghĩa, bài học của tư tưởng triết học giá trị của Nietzsche. Trong đó những vấn đề chính sẽ được nêu ra, giải đáp và thảo luận ở đây là: Thứ nhất, thế nào là triết học giá trị và tính đặc thù của tư tưởng triết học Nietzsche về giá trị (liên quan đến việc giải thích thuật ngữ đặc sắc của ông “bên kia thiện ác”)?Thứ hai, nội dung cụ thể (thực chất) của tư tưởng triết học về giá trị trong Bên kia thiện ác (liên quan đến tư tưởng của Nietzsche về “ý chí quyền lực”)? Thứ ba, ý nghĩa, bài học của tư tưởng Nietzsche về giá trị đối với Việt Nam hiện nay? Xin được nói thêm rằng chủ đề Những tư tưởng triết học giá trị của Nietzsche trong tác phẩm Bên kia thiện ác được trình bày tại buổi thảo luận là mục chủ yếu trong “Chương 2. Triết học bên kia thiện ác” thuộc nội dung cuốn sách mà tác giả sắp hoàn thành với tên gọi Friedrich Nietzsche - Những suy niệm bên kia thiện ác.

--

Lien he: NHA XUAT BAN TRI THUC
Ban Truyen thong - Tang 1 - Toa nha VUSTA - 53 Nguyen Du - quan Hai Ba Trung - Ha Noi - Viet Nam
Dien thoai: (+84 4) 3944 7280 - Fax: (+84 4) 3945 4660
Email: nxbtrithuc@gmail.com, lienhe@nxbtrithuc.com.vn
Website: www.nxbtrithuc.com.vn - www.facebook.com/nxbtrithuc