Danh Ngôn

Những nhà văn xuất chúng luôn luôn là những nhà phê bình nghiêm khắc nhất đối với chính tác phẩm của mình.

(The best authors are always the severest critics of their own works.)

Lord Chesterfield, chính khách, nhà văn Anh. (1694-1773). Thư gởi con trai, 6 tháng Năm 1751

Tôi có một nhà phê bình đòi hỏi quá quắt hơn các bạn: đấy là cái tôi thứ hai của tôi.

(I have a critic who is more exacting than you: it is my other self.)

Jean Meisonier, họa sĩ Pháp. Trong tuyển tập của Alice Hubbard, An American Bible, tr. 192, 1946

Hỏi một nhà văn đang sáng tác ông ta nghĩ gì về các nhà phê bình cũng giống như hỏi một cột đèn cảm thấy thế nào về các con chó.

(Asking a working writer what he thinks about critics is like asking a lamppost how it feels about dogs.)

Christopher Hampton, nhà soạn kịch sinh tại Bồ Đào Nha 1946 hiện sống tại Anh. Trong Sunday Times, (London), 16 tháng Mười 1977

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Danh ngôn về Văn hóa

Văn hóa giúp người ta hiểu nhau sâu sắc hơn. Và nếu họ hiểu nhau sâu sắc hơn từ trong tâm khảm của mình, thì khả năng khắc phục những chướng ngại kinh tế và chính trị trở nên dễ dàng hơn. Nhưng trước tiên họ cần phải hiểu rằng người láng giềng của họ, rốt cuộc, cũng giống như họ, với những vấn đề và những thắc mắc chung

Culture makes people understand each other better. And if they understand each other better in their soul, it is easier to overcome the economic and political barriers. But first they have to understand that their neighbour is, in the end, just like them, with the same problems, the same questions.

Paulo Coelho (1947-), tiểu thuyết gia Braxil

Tính sáng tạo thúc đẩy trí tưởng tượng của bạn làm việc, và nó đã mang lại những thành quả phi thường nhất trong văn hóa loài người

Creativity is putting your imagination to work, and it's produced the most extraordinary results in human culture

Ken Robinson (1950-), nhà văn Anh.