Danh Ngôn

Sẽ có một cuộc chạy đua giữa quần chúng tự học và quần chúng tự hủy.

There is going to be a race between mass self-education and mass self-destruction.

Nhà sử học Arnold J. Toynbee (1889-1975). “Conditions of Survival,” Saturday Review, 29 tháng Tám 1964.

Mục đích của toàn bộ giáo dục là, hoặc phải là, dạy cho người ta biết tự giáo dục chính mình.

The aim of all education is, or should be, to teach people to educate themselves.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). Surviving the Future, 5, 1971

Giáo dục bán thời gian suốt đời người là đường lối chắc chắn nhất để nâng cao trình độ tri thức và đạo đức của quần chúng.

Lifelong part-time education is the surest way of raising the intellectual and moral level of the masses.

Arnold J. Toynbee (1889-1975). The Toynbee-Ikeda Dialogue: Man Himself Must Choose, 3, 1976

Ban biên tập

Địa chỉ liên lạc:

1. Thơ

tho.vanviet.vd@gmail.com

2. Văn

vanviet.van14@gmail.com

3. Nghiên cứu Phê Bình

vanviet.ncpb@gmail.com

4. Vấn đề hôm nay

vanviet.vdhn1@gmail.com

5. Thư bạn đọc

vanviet.tbd14@gmail.com

6. Tư liệu

vanviet.tulieu@gmail.com

7. Văn học Miền Nam 54-75

vanhocmiennam5475@gmail.com

Tra cứu theo tên tác giả

Danh ngôn về Văn hóa

Văn hóa giúp người ta hiểu nhau sâu sắc hơn. Và nếu họ hiểu nhau sâu sắc hơn từ trong tâm khảm của mình, thì khả năng khắc phục những chướng ngại kinh tế và chính trị trở nên dễ dàng hơn. Nhưng trước tiên họ cần phải hiểu rằng người láng giềng của họ, rốt cuộc, cũng giống như họ, với những vấn đề và những thắc mắc chung

Culture makes people understand each other better. And if they understand each other better in their soul, it is easier to overcome the economic and political barriers. But first they have to understand that their neighbour is, in the end, just like them, with the same problems, the same questions.

Paulo Coelho (1947-), tiểu thuyết gia Braxil

Tính sáng tạo thúc đẩy trí tưởng tượng của bạn làm việc, và nó đã mang lại những thành quả phi thường nhất trong văn hóa loài người

Creativity is putting your imagination to work, and it's produced the most extraordinary results in human culture

Ken Robinson (1950-), nhà văn Anh.