Thứ Tư, 10 tháng 4, 2024

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Trung Quốc, Trí thức trước thách thức nội trị, bang giao của Việt Nam

 Các khách mời Bàn tròn Chuyên đề thảo luận, phân tích một diễn biến đáng chú ý trong quan hệ Việt – Trung, cùng vai trò, kỳ vọng đối với trí thức, văn nghệ sĩ ở Việt Nam trước những thách thức mà đất nước này đang đối diện.