Thứ Ba, 16 tháng 4, 2024

Tuyển tập Truyện ngắn Thế giới, cuốn 5

Ngu Yên giới thiệu

 

image

Cuốn 5. Dày 398 trang.

Escape Publisher xuất bản. 2024

Link: Đọc và download. Miễn phí.

https://www.academia.edu/117331110/Tuy%E1%BB%83n_T%E1%BA%ADp_Truy%E1%BB%87n

Mục Lục

Atwood, Margaret. Griselda Thiếu Nhẫn. Impatient Griselda. 06.

Atwood, Margaret. Kết Thúc Có Hậu. Happy Ending. 15.

Beatti, Ann. Hãy Tưởng Tượng Một Ngày Đời Bạn Kết Thúc. Imagine a Day at the End of Your Life. 21.

Brabury, Ray. Cỗ Máy Biết Bay. The Flying Machine. 29.

Butler, Robert Olen. Người Chồng Ghen Trở Lại Trong Con Vẹt. Jealous Husband Returns In Form of Parrot. 37

Costello, Mary. Người Phụ Nữ Lang Chạ. The Choc-Ice Woman. 48.

Erdrich, Louise. Những Đứa Trẻ Rỗng Tuếch. The Hollow Children. 77.

Ishiguro, Kazuo. Hoàng Hôn Đỏ Phương Tây. The Evening Redness in the West. 85.

Ishiguro, Kazuco. Đêm Về Lại Ngôi Làng. A Village After Dark. 117.

Kawakami, Hiromi. Thần Táo. The Kitchen God. 135.

Hollowell, Jenny. Cõi Người Ta. A history of everything, including you. Bản dịch: Thận Nhiên và Connie Hoàng.153.

Li, Yiyun. Ngọn Lửa Nhỏ. A Small Flame. 158.

Mears, David. “Chance” Con Mèo. Chance the Cat. 180.

Morrison, Toni. Mợ (*). Sweetness. 200.

Ngôn, Mạc. Con Bò. Bull. 210.

Ong, Han. Tôi Là Chuột Pizza. I Am Pizza Rat. 232.

Petrushevskaya, Ludmilla. Câu Chuyện Một Họa Sĩ. The Story of a Painter. 255.

Roth, Phillip. Người Bảo Vệ Niềm Tin. Defender of the Faith. 279.

Rushdie, Salman. Một Bao Hạt Giống. A Sackful of Seeds. 328.

Sartre, Jean-Paul. Bức Tường. The Wall. 353.

Tokarczuk, Olga. Yente. 379.